آهنگ پیشواز ایرانسل 92

کد آهنگ پیشواز ایرانسل 1392

آوای انتظار همراه اول روز مادر و روز زن 93

آوای انتظار همراه اول روز مادر و روز زن 93

۳۰۳۳۶   میم مثل مادر    آریا عظیمی نژاد  ۳۰  روز    ۵۰۰۰ ریال


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 23:31  توسط admin pishvaziha  | 

آهنگ پیشواز ایرانسل روز مادر و روز زن 93آهنگ پیشواز ایرانسل روز مادر و روز زن 93
کد     نام     اثری از
۴۴١٣۴۴     مادر     اقتباسی
٣٣١١٠٧۶     مادر     بابک جهانبخش
٢٢١٩٠٩     مادر     رضا شیرازی
۵۵١١٠٣۴     مادر     مهیار کاووسی 89
٣٣١١۵٣۶     مادر     اهورا کرباسی
۵۵١١۵٩٩     مادر     سید سیاوش کاظمی 89
٢٢١١٢٨٩     مادر     ایلیا منفرد
۵۵١٢٠۶٠     مادر     رضا عنایتی
۵۵١٣١۶١     مادر     هامون
۴۴١٣٧۴۴     مادر     یان تیرسن
٣٣١٣١٠٢     مادر     رضا صادقی
۴۴١۴۶۵٢     مادر     علی وایمند
٣٣١٣۵٣۵     مادر     اکبر رستگار
۴۴١۴٨۵۵     مادر     احمد رضا فریدونی
٣٣١٣٧٢٧     مادر     علیرضا بهمنی
٣٣١۴٠٩٧     مادر     گروه آریان
۵۵١۵٣٢٨     مادر     شهرام گلزاده91
٣٣١۴٢٠٠     مادر     علیرضا افتخاری
۵۵١۵۶٢١     مادر     مهدی ساعی91
۵۵١۵٧۴٣     مادر     ندیم عمرانی91
٣٣١۴۵۴۶     مادر     سیاوش کاظمی
۴۴١۶٣٢٠     مادر     تویگر ایسیکلی
۵۵١۶١٩٧     مادر     مجتبی روغنی91
٣٣١۵٠۴٣     مادر     گروه همسرایی لیله القدر
۵۵١۶۶٢١     مادر     محمد بابایی91
٣٣١۵۴٣٣     مادر     بهزاد رضازاده
٣٣١۵۵٣٣     مادر     مهدی جهانیان
٣٣١۵۶٧٨     مادر     میلاد کیانی
۴١١١۴٠     مادر     حامد جلیلی
۵۵١٢۵۴٣     مادر 1     مهدی نیکخواه 89
۵۵١٢۵۴۴     مادر 2     مهدی نیکخواه 89
٢٢١١٩٧۵     مادر آفتاب و بارون     نیما پیلتن
۵۵١۵١۵١     مادر ای گل یاس ارغوانی     سعید نظری
۴۴١٩۵٩     مادر ای مادر من     محمد رضا طاهری
۴۴١٣۴٩۴     مادر ببین     محمود کریمی
۴۴١۴۶٠٢     مادر برات بمیره پسر     محمدرضا بذری
٢٢١١٩۵۴     مادر بزرگ     محمدرضا عیوضی
۴۴١١۵۴٧     مادر بی تو زهرا میمیره     محمد رضا طاهری
۵۵١۵١۵٢     مادر تمام مهربانی     سعید نظری
۴۴١۵۵۵٧     مادر تموم عالم     محسن نامور

-----------------------------------------------------------------------------------------

 نام آهنگ
  

کد آهنگ

 مادر 1
  

 441344

 مادر 2
  

3311076

 مادر 3
  

 221909

 مادر 4
  

 5511034

 مادر 5
  

 3315536

 مادر 6
  

 5511599

 مادر 7
  

 2211289

 مادر 8
  

 5512060

 مادر 9
  

 5512543

 مادر من
  

 441959

 مادر بگو
  

 3311978

---------------------------

آهنگ های پیشواز مخصوص روز مادر از خوانندگان محبوب کشور

بابک جهانبخش ، ایلیا منفرد ، گروه آریان ، ندیم عمرانی ، علیرضا افتخاری و …

.
برای دریافت کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید
.
٣٣١١٠٧۶
مادر
بابک جهانبخش
.
۵۵١١٠٣۴
مادر
مهیار کاووسی
.
٢٢١١٢٨٩
مادر
ایلیا منفرد
.
۵۵١٢٠۶٠
مادر
رضا عنایتی
.
۵۵١٣١۶١
مادر
هامون
.
۵۵١١۵٩٩
مادر
سید سیاوش کاظمی
.
٣٣١٣١٠٢
مادر
رضا صادقی
.
۴۴١۴۶۵٢
مادر
علی وایمند
.
٣٣١۴٠٩٧
مادر
گروه آریان
.
۵۵١۵٧۴٣
مادر
ندیم عمرانی
.
۵۵١۵۶٢١
مادر
مهدی ساعی
.
٣٣١۴٢٠٠ 
مادر
علیرضا افتخاری
.
۵۵١۶١٩٧
مادر
مجتبی روغنی
.
۵۵١۶۶٢١
مادر
محمد بابایی
.
۵۵١٢۵۴٣ 
مادر ۱
مهدی نیکخواه
.
۵۵١٢۵۴۴ 
مادر ۲  
مهدی نیکخواه
--------------------------

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از اقتباسی:۴۴١٣۴۴
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از بابک جهانبخش:٣٣١١٠٧۶
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از رضا شیرازی:٢٢١٩٠٩
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از مهیار کاووسی:۵۵١١٠٣۴
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از اهورا کرباسی:٣٣١١۵٣۶
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از سید سیاوش کاظمی:۵۵١١۵٩٩
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از ایلیا منفرد:٢٢١١٢٨٩
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از رضا عنایتی:۵۵١٢٠۶٠
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از مهدی نیکخواه:۵۵١٢۵۴٣
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر از مهدی نیکخواه:۵۵١٢۵۴۴
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر ای مادر من از محمد رضا طاهری:۴۴١٩۵٩
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر بگو از مهدی عبدلی:٣٣١١٩٧٨
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر بی تو زهرا میمیره از محمد رضا طاهری:۴۴١١۵۴٧
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر خمیده از محمود کریمی:۴۴١٢٩٧١
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر زهرا مرو از احمد نیکبختیان:۴۴١١۵۴٩
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر سلام بر … از محمود کریمی:۴۴١٢٩۶۶
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر سلام بر ناله های تو از محمود کریمی:۴۴١٢٩۶۵
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر مادر از محمد رضا طاهری:۴۴١٩۶٠
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر مادر مادر از محمد رضا طاهری:۴۴١٢٩۵۴
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر مادر مرو مرو از محمد رضا طاهری:۴۴١١۵۴۶
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر مگه چی دیدی؟ از محمود کریمی:۴۴١٢٩۶٢
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر من از شهرام فرشید:٣٣١١١٩٧
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر مومنین از احمد نیکبختیان:۴۴١١۵۴٨
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر مهربونم از مهیار کاووسی :۵۵١١٠٣٣
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر نظر کن از محمد رضا طاهری:۴۴١١٠۶٨
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادرآرزوی مردن نکن از محمود کریمی:۴۴١٢٩۶٣
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادر بزرگ از بهرام حسین زاده:٢٢١٩١١
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادربزرگ از جرارد گارسیا:۴۴١٢۶٢٨
کد آهنگ پیشواز ایرانسل : آهنگ مادرم از محمد مطلب:٢٢١٩١٠

----------------------------------------

آخرین کد پیشواز روز مادر

 ۵۵١٢٠۴۵   همسر جدید!   حمید طالب زاده   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٢٢١١٧۶   میم مثل مادر جدید!   آریا عظیمی نژاد   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
۵۵١٢٠۶٠   مادر جدید!   رضا عنایتی   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٢٢١١٢٨٩   مادر جدید!   ایلیا منفرد   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
۵۵١۴٢١۴   فاطمه جان یا زهرا جدید!   گروه نورالهدی   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٢٢١٩٠۶   عطر بهشت جدید!   نادر اسماعیل زاده   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
۵۵١۵٣٢۴   لطف مادر جدید!   سعید نظری   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 23:29  توسط admin pishvaziha  | 

آهنگ پیشواز رضا شیری بزن زیر گریه و چقدر دلتنگ دیدارم

کد آهنگ پیشواز رضا شیری بزن زیر گریه و چقدر دلتنگ دیدارم

آهنگ پیشواز رضا شیری بزن زیر گریه

آهنگ پیشواز رضا شیری چقدر دلتنگ دیدارم

کد آهنگ پیشواز جدید رضا شیری با نام بزن زیر گریه

کد آهنگ پیشواز جدید رضا شیری با نام چقدر دلتنگ دیدارم


برچسب‌ها: آهنگ پیشواز رضا شیری بزن زیر گریه, آهنگ پیشواز رضا شیری چقدر دلتنگ دیدارم, آهنگ پیشواز رضا شیری, آهنگ پیشواز رضا شیری 92, آهنگ پیشواز رضا شیری 1392
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم تیر 1392ساعت 15:50  توسط admin pishvaziha  | 

آوای انتظار احسان خواجه امیری با نام لحظه مرداد 92

کد آوای انتظار احسان خواجه امیری با نام لحظه مرداد 92

فعال سازی آهنگ پیشواز ایرانسل : کد مورد نظر را به شماره 7575 پیامک دهید

آوای انتظار جدید احسان خواجه امیری با نام لحظه

آوای انتظار احسان خواجه امیری


برچسب‌ها: آوای انتظار احسان خواجه امیری با نام لحظه, آوای انتظار احسان خواجه امیری لحظه, آوای انتظار احسان خواجه امیری, آوای انتظار جدید احسان خواجه امیری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم تیر 1392ساعت 15:47  توسط admin pishvaziha  | 

آهنگ پیشواز جدید ایرانسل به مناسبت شب قدر سال 92

کد آهنگ پیشواز جدید ایرانسل به مناسبت شب قدر سال 92

کد آهنگهای پیشواز ایرانسل به مناسبت شب قدر سال 1392

جدیدترین کد آهنگ پیشواز به مناسبت شب قدر سال 92


برچسب‌ها: آهنگ پیشواز شب قدر سال 92, آهنگ پیشواز شب قدر 92, آهنگ پیشواز ایرانسل شب قدر سال 92, آهنگ پیشواز شب قدر سال 1392, آهنگ پیشواز 92
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت 18:7  توسط admin pishvaziha  | 

آهنگ پیشواز جدید ایرانسل مناجات ماه مبارک رمضان

آهنگ پیشواز جدید ایرانسل مناجات ماه مبارک رمضان

جدیدترین کد آهنگ پیشواز مناجات ماه رمضان ۹۲

آخرین اهنگ کد پیشواز مناجات ماه رمضان ۹۲

٣٣١١۴٧٢   یا علی یا عظیم قطعه ۲ جدید!   اقتباسی   ٢٠٠٠ ریال    ٣٠ روز
۴۴١۴٣۵۴   صل علی محمد ص جدید!   سامی یوسف   ٢٠٠٠ ریال    ٣٠ روز
۴۴١۴٩١   بسم الله النور جدید!   گروه اهل بیت   ٢٠٠٠ ریال    ٣٠ روز


برچسب‌ها: آهنگ پیشواز جدید مناجات ماه مبارک رمضان, آهنگ پیشواز ایرانسل مناجات ماه مبارک رمضان, آهنگ پیشواز جدید 92, آهنگ پیشواز ایرانسل 92
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت 17:59  توسط admin pishvaziha  | 

آهنگ پیشواز جدید ایرانسل دعای ماه مبارک رمضان

کد آهنگ پیشواز جدید ایرانسل دعای ماه مبارک رمضان

جدیدترین کد آهنگ پیشواز دعای ماه رمضان ۹۲

آخرین اهنگ کد پیشواز دعای ماه رمضان ۹۲

٣٣١١۴٧٢   یا علی یا عظیم قطعه ۲ جدید!   اقتباسی   ٢٠٠٠ ریال    ٣٠ روز
۴۴١۴٣۵۴   صل علی محمد ص جدید!   سامی یوسف   ٢٠٠٠ ریال    ٣٠ روز
۴۴١۴٩١   بسم الله النور جدید!   گروه اهل بیت   ٢٠٠٠ ریال    ٣٠ روز


برچسب‌ها: آهنگ پیشواز جدید دعای ماه مبارک رمضان, آهنگ پیشواز ایرانسل دعای ماه مبارک رمضان, آهنگ پیشواز دعای ماه مبارک رمضان, آهنگ پیشواز جدید ایرانسل 92, آهنگ پیشواز جدید 92
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت 17:56  توسط admin pishvaziha  | 

متن و شعر آهنگ جدید مادر از فاتح نورایی

متن و شعر آهنگ جدید مادر از فاتح نورایی

دلم از خودم گرفته

اشکمو بگیر دوباره

تو که باشی دنبا بامن

سر سازگاری داره

دستاتو بذار رو دوشم

بار شونه هامو بردار

منو وقتی دل شکستم

توی آغوشت نگه دار

دیگه سیرم از زمونه

ندارم کسی رو باور

دلمو همه شکستن

تو فقط تسکینی مادر


برچسب‌ها: متن آهنگ جدید مادر از فاتح نورایی, شعر آهنگ جدید مادر از فاتح نورایی, آهنگ مادر از فاتح نورایی, متن و شعر آهنگ مادر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت 17:52  توسط admin pishvaziha  | 

متن و شعر آهنگ جدید همه چیزم تویی از رضا شیری

متن و شعر آهنگ جدید همه چیزم تویی از رضا شیری

تو یادت رفته که ما دنبال آرامش بودیم

چقدر آسون تو یادت رفت هر چی دنبالش بودیم

تو چه جور آدمی هستی که نمیشناسمت هیچوقت

تو چه جوری قلبت این همه دل آدمو میشکست

بیا بچین حرفو کنار هم

یه راه حل بگو به من که کنارتم

یه توجیهی کن یه بهونه

بگو با چشم گریون هرشب به یادتم


برچسب‌ها: متن آهنگ جدید همه چیزم تویی از رضا شیری, شعر آهنگ جدید همه چیزم تویی از رضا شیری, شعر, آهنگ جدید, همه چیزم تویی از رضا شیری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت 17:49  توسط admin pishvaziha  | 

متن و شعر آهنگ جدید شب سرد از صادق نورانی

متن و شعر آهنگ جدید شب سرد از صادق نورانی

دلت رو پس گرفتی یه شب ِ سرد که حتی آسمونم گریه میکرد
منو بارون بهم وابسته بودیم
دل ِ تنگم به اشکهات تکیه می کرد
من عاشق بودم و باور نداشتی می خواستم باتو باشم
تو نزاشتی
دلم غمگین ِ باز هواتو کردم هواتو توی ِ خونم
جا گذاشتی
من عاشق بودم و باور نداشتی می خواستم باتو باشم
تو نزاشتی
دلم غمگین ِ باز هواتو کردم هواتو توی ِ خونم
جا گذاشتی


برچسب‌ها: متن و شعر, آهنگ جدید, شب سرد از صادق نورانی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت 17:48  توسط admin pishvaziha  | 

مطالب قدیمی‌تر